MyyntiEtukeno #6: Suostuttelun ja manipuloinnin ero

Tässä soolojaksossa Juho perehtyy suostuttelun ja manipuloinnin eroihin, miten tunnistaa manipulointi ja miksi suostuttelu ja hyvä copy on paljon parempi tapa saada myyntiä aikaan... sekä heti että pitkällä tähtäimellä!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.